» אמנים » אמנים » אנטולי ברטיניסקי » אודות האמן

אנטולי ברטיניסקי


אודות האמן

העמוד טרם תורגם לאנגלית. נא ראו גרסא בשפה האנגלית (למעבר שםה לחצו על לשונית En בחלקו העליון של העמוד).

Сайт оптимально работает в: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.6, Google Chrome, Safari 4.0. Если у вас старая версия браузера, вы можете скачать новую на сайте производителя бесплатно.