אולגה-אביה קסייננקו


קורות חיים

אולגה אביה קסייננקו נולדה בתש”ח בלנינגרד. בוגרת בית הספר לאמנות וגרפיקה ע”ש דמידוב. עבדה באנימציה ואיור ספרי ילדים. בירושלים משנת תשמ”א.
תערוכות יחיד: בית הקונפדרציה, ירושלים, תשמ”ג: גלריית “אפרת”, תל אביב, תשמ”ה: תאטרון ירושלים, תשמ”ו: בית ספר “נקודת מגוז”, תל אביב, תשס”ח

Сайт оптимально работает в: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.6, Google Chrome, Safari 4.0. Если у вас старая версия браузера, вы можете скачать новую на сайте производителя бесплатно.